icynene-rep-tchequeicynene-rep-tcheque-2

Přímo v srdci jižní Moravy byl vybudován objekt LIKO-NOE, stavba inspirovaná příběhem dávného odkazu Noemovy Archy s posláním ukázat první konstrukci na světě, která by nabízela koncept «přírodní tepelné stabilizace»,

Česká společnost LIKO-S, distributor produktů ICYNENE, jejímž krédem je « vrátit » naší planetě Zemi to, co jí bereme, se nechala inspirovat mj.  příběhem Noemovy Archy a vytvořila tak výjimečnou a energeticky vysoce výkonnou stavbu, která celkově ladí s přírodou a okolním prostředím. Koncept a princip stavby spočívají v «přirozené tepelné izolaci», díky které stavba funguje na základě přirozených zdrojů energie bez použití speciálních zařízení.

Převrat v tradičních postupech

V České republice jsou výrobní a skladovací haly ve velkém měřítku budovány na úrodných orných půdách. Společností Liko-S bylo odhadnuto, že během dvaceti posledních let bylo zastavěno tímto způsobem více než 90 000 hektarů na celém našem území. Tato společnost také spočítala, že za předpokladu, že se « zastaví » téměř více než 10 hektarů denně,  ročně přicházíme až o 58 miliónů metrů čtverečních dešťové vody, která je kanalizací odváděna do řek a moří.

Rozhodla se proto odvrátit tuto tendenci a postavila objekt v rámci terciárního sektoru (tj. v oblast národního hospodářství zahrnující školství, zdravotnictví, vědu a veřejnou správu) s téměř nulovou spotřebou umožňující přirozené čištění použité vody. Autorem projektu je slavný český architekt Zdeněk Fránek, děkan Fakulty architektury Technické Univerzity v Liberci, který pomáhal jak s rozvojem konceptu, tak stavby samotné.

 

Vytvoření funkčního objektu

Kromě toho, že tato stavba má přirozenou tepelnou izolaci, kdy shromažďuje energii sluneční i energii ze země, je rovněž koncipována k nezávislému využívání vody. Čištění použité vody ja založeno na přirozené filtraci prostřednictvím kořenů rostlin – tzv. kořenové čistírny – umístěné v retenční nádrži a umožňující stavbě využívat vodu efektivním a trvalým způsobem.
Stavba je realizován zejména ze dřeva, vnější plášť  je stabilizován zelenými fasádami, na kteých jsou vysazeny trávy a další rostliny  –  jedná se o koncept, který je již používán v jednom objektu LIKO-S stejného typu – «Živá stavba». Pro společnost Liko-S, dodavatele systému ICYNENE, který vnáší do stavby vysoce kvalitní pěnové izolační výrobky, to byl přirozený výběr. Tuhá pěna Icynene H2Foam FORTE a pružná pěna H2Foam LITE byly používány po celou dobu výstavby tohoto objektu.
Pěna Icynene H2Foam FORTE byla použita na vnější stěny a také podél základů objektu, aby přispěla k strukturálnímu zesílení  a umožnila objektu působit jako zábrana proti vlhkosti se zásobníkem vody umístěným na straně objektu. Pěna Icynene H2Foam LITE umožňuje dosáhnout obousměrného vysušení stěn a její flexibilita udržuje vzduchotěsnost, dokonce v rámci sezónní dilatace/ kontrakce objektu. Zakomponování velkých oken v rámci stavby umožňuje, aby bylo v prostoru co nejvíce přirozeného světla a byla tak snížena spotřeba umělého osvětlení. Do koncepce byly rovněž zařazeny akustické a klimatické komory, které umožní případně další použití nových izolačních pěn Icynene, stejně jako dalších stavebních materiálů.

Podpora a rozvoj vzdělávání, testování a vývoj nových produktů

Ačkoli hlavním úkolem této stavby je zůstat dlouhodobým a zářným prototypem koncepce eko – umění, snaží se společnost LIKO-S, aby její jedinečnost byla zdůrazněna zejména jejím užitkem.
Stavba, která byla navržena k rozvoji, testování a získání evropské certifikace pro izolační pěny a další stavební výrobky a materiály, bude hrát významnou roli ve vývoji stavebního průmyslu v České republice a celé Evropě.
Mezinárodní tým společnosti Liko-S je tvořen mladými kreativními a dynamickými inženýry, kteří tak mají příležitost účastnit se velkých projektů, podporujících jejich profesní i osobní rozvoj. S pevně položenými základy směřujícími ke změně vnímání fungování způsobu staveb, je prototyp LIKO-NOE skutečně živoucím příkladem kreativní, inovační a uvědomělé koncepce.
Pro více informací k tomuto jedinečnému projektu můžete navštívit stránky LIKO-NOE : www.zivestavby2020.cz/.

Ostatní projekty

Níže uvádíme přehled našich posledních projektů