Představujeme Vám první izolační pěnu HFO s uzavřenou buněčnou strukturou, které nese označení CE - IcyFoam Select. Tento výrobek je vhodný pro použití v bytové a komerční výstavbě. Hladce a celistvě pokryje všechny zateplované oblasti a tím tak předchází tepelným ztrátám. Zvolte k zateplení pěnovou izolaci IcyFoam  SPF s uzavřenými buňkami a posuňte se na další úroveň v oblasti zateplování.

Výhody         

 • Vynikající  přilnavost a rozptyl
 • Nízký obsah VOC
 • Bez zápachu
 • Nízký potenciál globálního oteplování
 • Ekologicky šetrné
 • Požární třída: E

VLASTNOSTI PRODUKTU         

 • Hustota = 37 kg / m3         
 • Lambda = 0,0257         
 • Výtěžek = 11 m3 / sada         
 • Doba použitelnosti = 12 měsíců         
 • Označení CE