3970 zasazených stromků
MAKING THE WORLD GREENER TOGETHER
více info
  • Sdílení informací je základem úspěchu

    Sdílení informací je základem úspěchu

    K dosažení pohodlného a ekonomicky ideálního bydlení není jen dokonalá aplikace naší izolace ale i naprostá souhra všech, kdo se na Vaší stavbě podílejí před i po izolatérských pracích. Proto náš partner KP Izol tento týden uspořádal pravidelné setkání řemeslníků.

    Toto školení má za cíl nejen informovat o novinkách ale i eliminaci problémů, které mohou způsobit nesprávné postupy, které provedení izolace předcházejí či následují. Pravidelné komplexní vzdělávání, které čerpá z poznatků načerpaných jak z praxe, tak z odborných seminářů, je základem k trvalé spokojenosti našich zákazníků.

    Živá diskuze o metodách použití dostupných materiálů, výhodách a nevýhodách inovativních i tradičních řešení vede k ideálnímu řešení pro všechny realizované zakázky. Již se těšíme na další kolo sdílení zkušeností napříč obory i kraji.