21. 4. 2020

S ICYNENE® nebezpečí požáru nehrozí….!

S ICYNENE<sup>®</sup> nebezpečí požáru nehrozí….!

Požární bezpečnost staveb je při výstavbě a užívání objektu,  bezesporu jedním z nejdůležitějších aspektů.

 
My v ICYNENE® klademe na tuto problematiku velký důraz. 
Naše týmy jsme rozšířili o špičkové specialisty zabývající se touto problematikou a jsme schopni posuzovat požární odolnost i požární zatížení jednotlivých konstrukcí. 
 
Izolace totiž musí být součástí funkčního celku, jak z hlediska tepelně technických požadavků, tak z hlediska požárů. 
 
Produkty ICYNENE® jsou posuzovány nejen samostatně, ale převážně i  jako součást funkčních konstrukcí.
 
V tomto ohledu  chceme zmínit spolupráci se společností RIGIPS, jejichž produkty v rámci suché výstavby preferujeme.  
K dispozici máme certifikované skladby pro střešní pláště, stropní konstrukce, dřevostavby i halové objekty. 
Jsme součástí požárního katalogu RIGIPS.
 
Atypické konstrukce  jsou řešeny individuálně tzv. technickou informací navrženou  ke konkrétním projektům. 
Zavřít