21. 4. 2020

ZELENÁ HALA NA SVĚTĚ

ZELENÁ HALA NA SVĚTĚ

Společnost LIKO-S a.s. ze Slavkova u Brna nabízí řešení, které může důsledky globálního oteplování minimalizovat.

Jedná se o systém tzv. přírodní tepelné stabilizace, zahrnující několik zásadních opatření – orientace objektu, zelené střechy, zelené fasády, kořenové čistírny, stínění, kvalitní izolace.

Výsledkem je první Živá hala na světě LIKOVO.

V principu se jedná o certifikovaný systém lehkého halového pláště.

Jako izolace byla použita izolace ICYNENE H2FOAM LITE a fasáda je tvořena vegetačními koši.

Toto spojení zajišťuje funkční celek zajišťující příjemné klima v interiéru a zabraňuje i přehřívání nejbližšího okolí budovy. 

Zavřít