40295 zasazených stromků
MAKING THE WORLD GREENER TOGETHER
více info

Zemi jsme nezdědili od svých předků, ale půjčujeme si ji od našich dětí.

Antoine de Saint-Exupéry, Země lidí (Terre des Hommes)

Je to drsné varování a škody již můžeme vidět. Lidstvo se dnes nachází na pokraji ekologické propasti. Věk plastů, ozonová díra, globální oteplování, emise skleníkových plynů… Naše éra prochází zlomovým obdobím, které předznamenává naši budoucnost a zejména budoucnost lidstva.

Jaký typ světa bychom chtěli zanechat budoucím generacím?

Dívat se na věci tak, jak jsou…

Společnost ICYNENE LAPOLLA působí na několika kontinentech, ve více než 30 zemích a v právě tolika různých kulturách. Máme tedy dobré povědomí o stavu budov pro individuální i společné využití po celém světě. Totéž platí pro kancelářské budovy nebo veřejná zařízení.

To, co vidíme, není potěšující. Kolosálním způsobem se zde plýtvá energiemi. Díky špatné izolace miliony denně doslova proletí komínem.

Mnoho se plýtvá i v jiných oblastech, které nemají nic společného s izolací a světem stavění obecně: plýtvání potravinami, plýtvání v dopravě apod.

Neexistuje žádný důvod, abychom proti tomu nic nedělali.

Pojďme teď hned začít celou svojí silou společně pracovat na zlepšení

Přes důležitost těchto problémů nemůže skupina ICYNENE LAPOLLA změnit tento způsob myšlení a jednání bez pomoci jiných lidí. Potřebuje, aby nás naše týmy, naši partneři a naši klienti následovali na cestě ekologicky odpovědné izolace všeho a všude.

Pojďme spolupracovat na tom, abychom z našeho světa udělali zelenější svět. Nastupme na vlak udržitelného rozvoje, protože druhou šanci už nedostaneme. Krok za krokem můžeme napomáhat tomu, abychom nastoupili cestu obrovských změn.

Proto naše skupina aktivně podporuje důležité projekty jako je obnova zalesnění Tater ve střední Evropě. ICYNENE LAPOLLA teď v této oblasti, která byla postižena devastující bouří v roce 2004, sází 5 stromů na každý barel prodaného materiálu.

ICYNENE LAPOLLA: ekologicky odpovědná vize budoucnosti izolace

Společnost ICYNENE LAPOLLA podporuje koncept úplné izolace s cílem optimalizovat energetickou efektivnost budov. Abychom toho dosáhli, nabízíme našim odborným i soukromým zákazníkům výhody odpovědného ekologického procesu.

  • Recyklace plastových lahví PET (polyetylén tereftalát) využitá jako ingredience našeho materiálu.
  • Izolační materiál, který je tak lehký jako vzduch. Některé pěny ICYNENE jsou vyrobeny z 99 % ze vzduchu. Proto se na místo dopravuje pouze 1 %, což výrazně snižuje emise CO2 způsobované přepravou.
  • Všestrannost našich řešení pro izolaci hlavních klíčová místa v budově. Je to jednodušší a chytřejší!
  • Více úspor při topení i používání klimatizace , a to okamžitě a navždy díky izolaci pěnou ICYNENE.
  • Trvanlivost a výkonnost po celou dobu životnosti budovy. Systém izolace nebude muset být každých deset let (nebo ještě dříve!) dělán znovu, na rozdíl od jiných postupů.