842 zasazených stromků
MAKING THE WORLD GREENER TOGETHER
více info

V ICYNENE jsme přesvědčeni, že ekologické aktivity by měly být přirozenou součástí našeho myšlení. Rozhodně má smysl uvažovat ekologicky i při výrobě stříkaných pěnových izolací, proto je vyrábíme energeticky úsporně a s nulovým vlivem na ozónovou vrstvu. Všechny naše tvrdé pěny jsou vyráběny z 3 000 rozdrcených plastových lahví, nevylučují žádné těkavé organické sloučeniny a pro nás je zadostiučiněním, když nám klienti děkují nejen za to, JAK svou práci děláme, ale též za to, CO jim stříkáme na stěny a do podkroví.

Abychom náš ekosystém ještě více podpořili, rozhodli jsme se i pro eko aktivity. Našim záměrem je ještě více podpořit přírodu, která je znečisťovaná a  občas se  sama nečekaným způsobem přihlásí o slovo.

V roce 2004 se velehorami Tatry ve střední Evropě přehnala větrná kalamita, ze které se tamější lesy vzpamatovávají dodnes. Ohroženy byly dokonce i lidské životy, protože vítr tehdy dosahoval na vícero místech rychlosti přesahující 200 km/h. Bilance byla nečekaně smutná. Kalamita postihla mimořádně velké území dlouhé více než 30 kilometrů s celkovou výměrou přesahující 12 000 hektarů lesa, což představuje dva a půl až tři milióny kubíků.

Po více než sedmi letech od tohoto přírodního neštěstí se Tatry postupně vzpamatovávají. Necelá třetina zdevastovaného území již byla obnovena, proto chceme i my v ICYNENE přispět k tomu, aby oživování tatranského území dále pokračovalo. Aktivně se chceme spolupodílet na výsadbě tamějších stromů a to tak, že na tyto aktivity vyčleníme část zisku z prodeje ekologických stříkaných pěnových izolací. Za každý prodaný sud ICYNENE vysadíme v Tatrách 5 nových stromečků.

Je to možná malý krok pro Tatry, ale velká výzva pro nás. Naplňuje nás příjemným pocitem spokojenosti, když víme, že můžeme pomoci a přispívat k tomu, aby si krásu tatranských lesů v srdci střední Evropy mohly užívat i další generace. Nás v ICYNENE baví být EKO.