3970 zasazených stromků
MAKING THE WORLD GREENER TOGETHER
více info
ecosseecosse-2

Architektonické studio Micro Macro je vzdělávacím prostorem, který se nachází ve vnitřních prostorách školy architektury Univerzity v Dundee ve Skotsku, a který představuje zdařilý příklad dlouhodobých technických konstrukcí.

V rámci školy architektury Univerzity v Dundee představuje  Studio Macro-Micro víceúčelový projekt, který je otevřený místním i vzdálenějším  firmám, které si přejí vylepšit nebo dále rozvíjet své postupy v rámci architektonických návrhů s velmi nízkým dopadem na životní prostředí.

Se zaměřením na teorii, koncepci a vývoj ekonomicky přístupných lokalit s vysoce kvalitní i energetickou náročností, překonává Studio Macro Micro nedostatky know-how stavebního průmyslu ve Skotsku. Reaguje tak na nové  cíle stanovené Spojeným královstvím a Evropskou Unií týkající se koncepce městských i venkovských oblastí v této zemi a dále konstrukcí nízkouhlíkových eko biotopů.

Dokonalý příklad vytvořený na základě skutečnosti chtěl ukázat v praxi novou koncepci architektonických a technických postupů  s velmi nízkou energetickou spotřebou, což splňuje právě flexibilní izolace Icynene.

Studio umístěné  na mírném svahu, který spadá až k břehům řeky Tay, v centru Univerzitní botanické zahrady, představuje stavbu  typu bungalovu s obloženými stěnami. Izoalce Icynene sou ideální pro výstavbu tohoto jedinečného designu.Tým zodpovědný za design se rozhodl pro pěnu Icynene zejména díky její vzduchotěsnosti a flexibilitě, které zaručují  vyplnění všech dutin i na těžko přístupných místech a poskytují dokonalou izolaci, dokonale vzduchotěsnou a rovnoměrně rozmístěnou po celé budově. Kishorn Izolace Ltd, autorizovaný dodavatel pěn Icynene, byl pověřen provedením pozemní izolace, izolace stropu a stěn v rámci celého objektu  jedinečným způsobem pomocí izolační pěny H2Foam LITE Icynene. Úkol, před nějž byl tento tým postaven, jim zabral více než tři dny v kuse, kdy aplikovali izolační pěnu v celém objektu. Izolační bednění Sarking bylo rovněž umístěno na všechny vnější stěny zároveň  k ochraně spodní vrstvy pěnové izolace, ale také k poskytnutí zvýšené podpory zinkových panelů upevněných zvenku. Na základě těchto prací provedl návrhářský tým testy vzduchotěsnosti, jejichž výsledky potvrdili a dokonce dalece překonaly pasivní stavební normy (Passivhaus), kterých chtěl tým dosáhnout. Úžasný technický výkon .

 

Ostatní projekty

Níže uvádíme přehled našich posledních projektů