21.4.2020

ZELENÁ HALA NA SVETE

ZELENÁ HALA NA SVETE

Spoločnosť LIKO-S a.s. zo Slavkova u Brna ponúka riešenie, ktoré môže minimalizovať dôsledky globálneho otepľovania.

Ide o systém tzv. prírodnej tepelnej stabilizácie, ktorý zahrnuje niekoľko zásadných opatrení – orientácia objektu, zelené strechy, zelené fasády, koreňové čističky, tienenie, kvalitné izolácie.

Výsledkom je prvá Živá hala na svete LIKOVO.

V princípe ide o certifikovaný systém ľahkého halového plášťa.

Ako izolácia bola použitá izolácia ICYNENE H2FOAM LITE a fasáda je tvorená vegetačnými košmi.

Toto spojenie zaisťuje funkčný celok, ktorý zabezpečuje príjemnú klímu v interiéri a zabraňuje aj prehrievaniu najbližšieho okolia budovy.

Zavřít