Strop

Veľmi významným segmentom, v ktorom využívame potenciál produktov ICYNENE®, je zatepľovanie stropných konštrukcií, či už trámových alebo väzníkových.

  • Súčasné požiadavky týkajúce sa energetickej náročnosti budov zvyšujú okrem iného aj nároky na tepelnú izoláciu budov. S tým je spojená povinnosť navrhovať väčšiu hrúbku izolácie.
  • V praxi to znamená izolovať v niekoľkých vrstvách, čo u väčšiny izolantov nahráva vzniku tepelných mostov.
  • Izolácia ICYNENE® sa ale neskladá ani neroluje.
  • Aplikuje sa plošným nástrekom a vytvorí úplne kompaktnú vrstvu bez spojov a netesností, spĺňajúcu požiadavky na energetickú náročnosť, akustiku aj nepriedušnosť.
  • Rovnako ako v strešných plášťoch je aj pri zatepľovaní stropných konštrukcií kladený veľký dôraz na funkčnosť a kompatibilitu celej konštrukcie.

Odporučíme vám najvhodnejšie izolačné riešenie práve pre váš projekt a vypracujeme cenovú kalkuláciu zadarmo.

Zavřít