Požární odolnost?

V rámci klasifikace třídy reakce na oheň spadá izolace ICYNENE® do třídy E, s protipožárním nástřikem splňuje požadavky na třídu C, respektive B.

V tomto ohledu je opět nutné přistupovat k posouzení celé konstrukce a požadavkům vyplývajícím z PBŘ ( požárně bezpečnostní řešení ).

Disponujeme posouzenými konstrukčními řešeními pro střechu i obvodový plášť vykazující odolnost 15 – 90 minut.  Technické informace naleznete v knihovně pro architekty.

Zavřít